Traducere “auto trading” în română.
Al doilea tip de program pentru tranzacţionare automată în binary options, o reprezintă modulul (plugin) instalat în browser.
This is a very clumsy solution and probably the worst type of binary auto trading software implementation.
Soluţia prezentă este una foarte stângace şi probabil cea mai proastă soluţie de implementare a unui program de tranzacţionare automată .
The idea is to have all the necessary settings in the browser and turn auto trading on and off trough a simple click.
Ideea este să realizăm toate setările necesare în browser şi să pornim, sau să oprim tranzacţionarea automată cu un simplu click.
All you need to do is open an account, make a deposit, select “Start Auto Trading ,” on the dashboard and let the software take care of the rest.
Tot ce trebuie să faceți este să deschideți un cont, să faceți un depozit, să selectați “Începeți tranzacționarea automată “, pe tabloul de bord și să lăsați software-ul să se ocupe de restul.
The last step is to press the button of auto trading .
Ultimul pas este de a apăsa butonul de tranzacționare automat .
Choose the auto trading mode (in this case, I will conduct a comprehensive analysis of the market for you, and in the presence of the best entries in the deal, I will open trades)
Selectați modul de tranzacționare automat (în acest caz, voi efectua o analiză cuprinzătoare a pieței pentru tine, și în prezența celor mai bune lucrări din afacere pentru a deschide opțiunile)
Zulu auto trading is the most advanced way to trade the financial markets without wasting valuable time and money.
Tranzacționarea automată Zulu este modul cel mai avansat în care puteți tranzacționa pe piețele financiare fără a pierde timp sau bani.
A lot of customers are asking how much do these binary options auto trading solutions cost.
Mulţi clienţi ne întreabă, cât costă soluţiile de tranzacţionare automată în binary options?
at Fair Binary Options highly recommend this award winning auto trading robot.
Expertii Fair Binary Options recomanda acest robot de tranzactionare automata premiat.
We look forward to monitoring this exciting new robot’s win-rates in the coming months and highly recommend that traders check it out as it offers a very promising auto trading solution, pending some further evidence of user success rates.
Așteptăm cu nerăbdare să monitorizăm ratele de câștig ale acestui robot nou interesant în lunile următoare și recomandăm cu căldură tranzacționarilor să îl testeze, întrucât oferă o soluție de tranzacționare automată foarte promiţătoare, în aşteptarea unor dovezi suplimentare ale ratelor de succes ale utilizatorilor.
Auto trading software run from the server controls the experience while broker trading platform is used to place trades.
Programul de tranzacţionare automată de pe server contolează întregul proces, pe când platforma de tranzacţionare cu broker, este utilizată pentru a plasa licitaţii.