Hur kan Handlare Dra nytta av Signaler?
Det finns flera sätt att leverera signaler till kunder Textsignaler kan enkelt kopieras in i handelssystemet, med handel som placerats efteråt. Om signalen är i form av en programvara/datorinstruktion, är allt so…