De två första månaderna, juni och juli, var redan handel, liksom nästa månad i cykeln oktober. Så, enligt reglerna för januari-cykeln, skulle vi behöva lägga till januari månad. För en Lager som inte hade LEAPS skulle det inte behövas ytterligare åtgär…